Målajord är en vindkraftspark i drift, belägen i Växjö kommun, i södra Sverige

Vindkraftsparken Målajord, med en total installerad kapacitet på 14,4 MW, består av tre 4,8 MW turbiner av modellen Nordex N149 och producerar ca. 50 GWh el per år.

Projektet minskar utsläppen av växthusgaser med 6 000 ton koldioxid varje år. Målajords vindkraftspark ägs till 100 % av fonden Taaleri SolarWind I, som förvaltas av Taaleri Energia, en finskbaserad vind- och solenergiutvecklare och fondförvaltare.

Byggnadsarbetet påbörjades i januari 2020, och vindkraftsparken har varit i full drift sedan september 2021. Vindkraftsparken har utvecklats av BayWa r.e., som också tillhandahåller Engineering, Procurement and Construction Management-tjänster samt tekniska och kommersiella förvaltningstjänster under driftsfasen. Nordex kommer att ansvara för att underhålla turbinerna under ett 25-årigt kontrakt.

Vindkraftsparken har ingått ett långsiktigt kraftköpsavtal med Centrica.

14.4 MW kapacitet
Minskar utsläppen med 6,000 ton  CO2 per år
tre vindkraftverk
Kommer att förse 116,000 hushåll med el
Estimerad produktion 50 GWh / år
BayWa r.e. logo